Skip to content
BUY 2 CANDLES, GET 1 FREE! CODE: BOGO20
BUY 2 CANDLES, GET 1 FREE! CODE: BOGO20

ASZF

Általános Szerződési Feltételek

I.   Bevezető rendelkezések

 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az etuHome - EMEAA Kft. (a továbbiakban: etuHome) által üzemeltetett etuhome.eu webáruház (a továbbiakban: Webáruház) működését szabályozó dokumentum. Az ÁSZF a Webáruházban történő rendelés, vásárlás során jön létre az etuHome és a Webáruház látogatói, regisztrált felhasználói (a továbbiakban: Felhasználók) között.
 2. Az ÁSZF nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, angol nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.
 3. Jelen ÁSZF hatálya a Webáruház honlapján (https://www.etuhome.eu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Az ÁSZF a Webáruház Felhasználói számára folyamatosan elérhető a Webáruház honlapján és letölthető pdf formátumban erről a linkről.
 4. A Webáruház használata során választható nyelvek: angol.
 5. A Webáruház működésével, megrendelési, szállítási és fizetési folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken állunk rendelkezésére, forduljon hozzánk bizalommal.

 

 1. Szolgáltatók adatai

Szolgáltató neve: etuHome - EMEAA Kft.

Székhelye: 1134 Budapest, Váci út 33.

Postai címe: 1134 Budapest, Váci út 33.

Felhasználókkal való kapcsolattartásra, általános megkeresések fogadására szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: Info.eu@etuhome.com

Panaszok, vásárlással, megrendeléssel kapcsolatos megkeresések fogadására szolgáló email cím: Support.eu@etuhome.com

Adatvédelmi megkeresések fogadására szolgáló email cím: Dataprivacy.eu@etuhome.com    

Cégjegyzékszáma: 01-09-279742

Bejegyző hatóság (bíróság) neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Képviselő neve: Böröcz József Antal

Adószáma: 25517974-2-41

Közösségi adószáma: HU25517974

Telefonszáma: +36-1-793-4233

 

 

Tárhelyszolgáltató adatai

Tárhelyszolgáltató neve: Shopify Inc.

Székhelye: 151 O’Connor Street

Ground floor,

Ottawa, ON K2P 2L8

Canada

Felhasználókkal való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus elérhetősége: https://help.shopify.com/en/questions#/questions  

II. Alapvető rendelkezések

 1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker. tv.), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet irányadó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 2. A jelen ÁSZF 2021. március 1. napján lép hatályba és visszavonásáig hatályban marad. Az etuHome jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat az etuHome a Webáruház honlapján teszi közzé.
 3. A jelen ÁSZF-től eltérő, vagy azt kiegészítő megállapodások csak akkor hatályosak, ha azt az etuHome írásban elfogadta és megerősítette. Az etuHome által így elfogadott eltérés, vagy kiegészítés kizárólag az adott megrendelés vonatkozásában alkalmazható. A megrendelés visszaigazolása önmagában nem jelenti a Felhasználó által kezdeményezett, jelen ÁSZF-től való eltérő rendelkezések alkalmazását.
 4. A Webáruházzal kapcsolatos szerzői jogi rendelkezéseket a Jogi nyilatkozat
 5. A Webáruház adatkezelési tevékenységét az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza részletesen. Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseiket, kéréseiket kérjük küldjék el nekünk a eu@etuhome.com email címre.

III. Megvásárolható termékek köre

 1. A Webáruházban megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak euróban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.
 2. A Webáruházban a termékek neve, leírása részletesen kerül feltüntetésre, a termékekről az etuHome fényképeket jelenít meg. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, az etuHome teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

IV. Regisztráció

 1. A Felhasználó regisztráció nélkül is böngészhet, vásárolhat a Webáruházban. A regisztrációval, a felhasználói fiók létrehozásával többlet funkciók válnak elérhetővé a Felhasználó számára.
 2. Felhasználó a regisztráció során megadott adatait a felhasználói fiókba bejelentkezve bármikor módosíthatja, felhasználói fiókját törölheti. A Felhasználó a eu@etuhome.com email címen is kérheti adatai törlését.
 3. A Webáruházban történő első regisztráció részeként és feltételeként a Felhasználó elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatót és a jelen ÁSZF-et, amely nyomtatható és tárolható formában a rendelkezésére áll és nyilatkozik arról, hogy egyetért annak tartalmával.
 4. Felhasználó regisztráció nélküli vásárlása során a megrendelés elküldésekor fogadja el az Adatkezelési Tájékoztatót és a jelen ÁSZF-et.
 5. A Felhasználó a vásárlás és a regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás és regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Az etuHome kizárja felelősségét, amennyiben a Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
 6. Az etuHome-ot a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra, az adatok frissítésének elmulasztására visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
 7. A etuHome-ot nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem az etuHome-nak felróható okból hozzáférhetővé válik.
 8. Ha a Felhasználó elveszíti a bejelentkezési adatait, vagy ha felmerül a gyanúja, hogy illetéktelen harmadik személy tudomást szerzett a hozzáférési adatairól, köteles azonnal emailben az eu@etuhome.com, vagy Dataprivacy.eu@etuhome.com email címen értesíteni az etuHome-ot, hogy az kezdeményezni tudja a felhasználói fiók letiltását.
 9. Az etuHome a vállalkozásnak minősülő Felhasználó regisztrációjakor nem köteles ellenőrizi a regisztráló személy cégjogi, vagy egyéb jogosultságát, annak megléte teljes mértékben a Felhasználó felelőssége.
 10. A sikeres regisztrációról visszagazoló emailt küldünk a Felhasználónak, aki ezt követően be tud jelentkezni a felhasználói fiókjába.

V.   Rendelés

 1. Felhasználó a fenti pontban részletezett regisztrációt követően, vagy anélkül is kezdeményezhet rendelést a Webáruházban az adott terméknél lévő „ADD TO CART” gomb megnyomásával.
 2. Felhasználó bármikor megtekintheti az általa kiválasztott termékeket a Weboldal fejlécében lévő kosár ikonra, vagy a „VIEW CART” gombra kattintva. A kosárban beállíthatja a megvásárolni kívánt termék darabszámát, vagy törölheti a terméket a megvásárolni kívánt termékek közül.
 3. Felhasználó a termékek kosárba helyezését követően dönthet úgy, hogy tovább folytatja a vásárlást a „Continue shopping” gombra kattintva, vagy a „CHECKOUT” gombbal kezdeményezheti a termékek megrendelését és kifizetését.
 4. Felhasználó a megrendelés benyújtását követően csak a jelen ÁSZF-ben rögzített esetekben módosíthatja annak tartalmát. A Webáruház a megrendelés részleteiről, számáról automata visszaigazoló emailt küld a Felhasználó részére. Ezen információk, amennyiben a Felhasználó regisztrált, elérhetőek a felhasználói fiókban.
 5. Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a megvásárolni kívánt termék(ek) tényleges kifizetése után, az ellenértéknek a Webáruház folyószámláján történő jóváírását követően áll módunkban teljesíteni a megrendelést.
 6. A megrendelés elküldését követő automata visszaigazoló email tartalmazza a megrendelés egyedi azonosító számát, amelynek segítségével a Felhasználó nyomon követheti a rendelését a megrendelés feldolgozásától a termék(ek) kiszállításáig.
 7. A megrendeléseket általában 2-5 nap alatt dolgozzuk fel, ezt követően a megrendelt termékeket átadjuk a szállító cégnek, amelyről emailben értesítjük a Felhasználót.
 8. A megrendeléstől számított 24 órán belül a megrendelés lemondható. A megrendelés törlését a eu@etuhome.com email címen kell írásban kezdeményezni.
 9. Amennyiben a Webáruház az előrendelésre lehetőséget biztosít a Felhasználó előjegyezhet egy olyan termékre, ami a jövőben fog megjelenni, a rendelés pillanatában még nem létezik. Előnye, hogy az előrendelő Felhasználó a termék megjelenésekor hamarabb jut hozzá a termékhez. Az etuHome felhívja a figyelmet, hogy a termék megjelenéséig az adott termék ára, illetve a megjelenési időpontja is változhat.

VI. Fizetés

 1. Webáruházunk a SimplePay online elektronikus fizetési rendszert (a továbbiakban: SimplePay) alkalmazza.
 2. A Webáruházban elfogadott kártyatípusok: Mastercard, Maestro, Visa, Visa Electron, American Express SimplePAy.
 3. Az online bankkártyás fizetés részletes leírását itt találja.
 4. Felhasználó a „pénztár” gomb megnyomásával kezdeményezheti a kiválasztott termékek kifizetését. A szállítási információk megadását követően biztonságos és titkosított csatornán keresztül fizethet online bankkártya adatainak (kártya száma, kártyán szereplő név, kártya lejáratának dátuma, biztonsági kód) rögzítésével.
 5. A számlázási információk kitöltését követően a Felhasználó dönthet úgy, hogy amennyiben még nem regisztrált, az eddig megadott adatait elmentheti, amellyel felhasználói fiókot hoz létre.
 6. A „pénztár” gomb megnyomását megelőzően a Felhasználó köteles meggyőződni a kiválasztott termékek köréről, darabszámáról, a választott szállítási módról, annak költségéről, a megadott szállítási, számlázási cím helyességéről és a promóciós kód érvényesítésének lehetőségről.
 7. A promóciós kódokat a vásárlást követően nem lehet alkalmazni, ezért a vásárlást megelőzően a Felhasználónak ellenőriznie szükséges a kód megadásának helyes formátumát, a promóciós kód érvényesíthetőségének idejét. Az aktuális promóciós kódokról a Felhasználók a Webáruház főoldalán, vagy amennyiben hírlevélre iratkoztak fel, a hírlevélből értesülhetnek.
 8. A „pénztár” gomb megnyomását követően a sikeres fizetésről automatikusan generált emailben értesíti a SimplePay a Felhasználót. Amennyiben a fizetés sikertelen, a Felhasználó ellenőrizheti a megadott fizetési információk helyességét, rendelkezésére álló egyenlegét, ha a fizetés ezt követően sem sikerül, másik fizetési eszközt választhat, vagy felkeresheti bankkártya szolgáltatóját.

VII.   Szállítás

 1. A „pénztár” gomb megnyomását követően a Felhasználónak meg kell adnia a pontos szállítási címet. A szállítási cím helytelen, pontatlan megadásából származó károkért Webáruházunkat felelősség nem terheli.
 2. Az etuHome a TNT Express Hungary Kft. futárszolgálat (a továbbiakban: TNT) segítségével biztosíja a megrendelt termékek kiszállítását. Megrendeléseit nyomon követheti a megrendelés automata visszaigazolásában szereplő egyedi azonosító segítségével.
 3. A jelenlegi járványhelyzetre való tekintettel, a szállítás pontos idejének meghatározásához kérjük, kövesse nyomon a TNT weboldalán található, folyamatosan frissített tájékoztatót: https://www.tnt.com/express/hu_hu/site/alerts.html
 4. Előfordulhat, hogy megrendelését több csomagban szállítjuk ki, amelyért külön szállítási és egyéb költségeket nem számolunk fel. A kiszállítás részleteiről emailben értesítjük a Felhasználókat.
 5. A Felhasználó, amennyiben a regisztrációkor megadta telefon elérhetőségét, a TNT felveszi vele a kapcsolatot telefonon keresztül, amennyiben az szükséges.
 6. A megrendelések kiszállítását a TNT 2-7 nap alatt vállalja, amely időtartam országonként változhat a 3. pontban hivatkozott tájékoztatónak megfelelően.
 7. Amennyiben a megrendelt termék a raktárban nem áll rendelkezésre, a szállítás várható időpontjáról emailben értesítjük a Felhasználót. A megrendelésben rendelkezésre álló termékeket a vállalt kiszállítási határidőn belül juttatjuk el a Felhasználó részére. A rendelkezésre nem álló termék utólagos kiszállításáért nem számítunk fel külön szállítási költséget.
 8. A számlát és a garancia levelet vagy a kiszállított csomag tartalmazza, vagy elektronikus úton kerülnek kiküldésre a Felhasználó részére.
 9. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni (hiszen így tudja bizonyítani, hogy sérülten kapta kézhez a terméket), sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni.
 10. A csomagok kézbesítése munkanapokon 8-18 óra közötti időszakban történik.

VIII. Adatbeviteli hibák javítása

 1. A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására/törlésére. A Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.
 2. A rendelés során a Felhasználónak lehetősége van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására.
 3. Amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség adatbeviteli mezőbe Felhasználó be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, amely értékkel a kosár automatikusan frissülni fog. Amennyiben Felhasználó törölni kívánja a kosárban található termékeket, akkor az „X” (törlés) gombra kattint.

IX.     Megrendelések visszaigazolása

 1. Amennyiben a Webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a Felhasználót az új adatokról. A Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetősége van arra, hogy elálljon a szerződéstől.
 2. Felhasználó a megrendelés elküldését követően email-ben visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül.
 3. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az etuHome-hoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Az etuHome kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz email címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.
 4. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor az etuHome az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb emailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről (szerződés létrejötte).
 5. Amennyiben a megrendelt termék nem áll a Webáruház raktárában rendelkezésre, az etuHome emailben tájékoztatja a Felhasználót a megvásárolni kívánt termék beszerzéséről. E tájékoztatással még nem jön létre szerződés a Felhasználó és az etuHome között.
 6. Amint beérkezett a megvásárolni kívánt termék a Webáruház raktárába, az etuHome egy újabb emailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről, a szerződés ekkor jön létre a Felhasználó és az etuHome között.

X.       Megrendelések feldolgozása és teljesítése

 1. A megrendelések feldolgozása hétköznapokon 8-18 óra közötti munkaidőben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Az etuHome minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.
 2. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 5 napon belül, amely időtartam nem tartalmazza a szállítás idejét. Ha az etuHome és a Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, az etuHome a Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek az etuHome-hoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.
 3. Az adásvételi szerződés alapján az etuHome a dolog tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.
 4. Ha az eladó vállalkozás (jelen ÁSZF vonatkozásában: etuHome) és a vevő Fogyasztó (jelen ÁSZF vonatkozásában: Felhasználó), és az eladó vállalja a dolog vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta.
 5. Ha az eladó vállalkozás és a vevő Fogyasztó, a felek eltérő megállapodásának hiányában, az eladó a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a vevő rendelkezésére bocsátani a dolgot.
 6. Az etuHome késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az etuHome a póthatáridőn belül nem teljesít, a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni.
 7. A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha az etuHome a szerződés teljesítését megtagadta; vagy a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.
 8. Ha az etuHome a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni.

XI.     Elállás

 1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó (jelen ÁSZF vonatkozásában: Felhasználó) a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában a Fogyasztó jogosult 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.
 2. Ha az etuHome a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.
 3. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
 4. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.
 5. A termék visszaküldésének költségét a Fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalja e költség viselését.
 6. Nem illeti meg az alállás joga a Fogyasztót az alábbi esetetekben:
 • amennyiben kipróbálta, használatba vette a terméket;
 • olyan termékekre, amely alkalmas szennyvíz, mosadék víz, talajvíz szivattyúzására;
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak;
 • higiéniai termékek esetében (kozmetikai, haj, bőr, testápolási termékek, krémek; párásító, aroma párásító termékek, kivéve, ha a csomagolásuk bontatlan és sohasem használták; fehérnemű; zokni, kivéve, ha a csomagolás érintetlen és sohasem viselték; munkaruházat, kivéve, ha a csomagolás érintetlen és sohasem viselték; kulacsok, sport palackok; állatgondozási termékek, kefék, elektromos eszközök, amennyiben ki van bontva és használatba vették);
 • a csomagolásból kibontott és ki/felpróbált olyan testnyílásba (fül, orr) helyezhető (higiéniai) termék, illetve minden olyan termék esetében, amely testnedvvel érintkezhet, azt felszívhatja (a higiéniai termékeknél lévő felsoroláson kívül fülhallgató, fejhallgató, fülhőmérő, alkohol szonda, hajjal érintkező termékek);
 • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl. kozmetikai cikkek, ha azokat kibontották);
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 • olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 • nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 • lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.
 1. Az etuHome a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkezését követően a hatályos jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a kiszállítási díjat is.
 2. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. E visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
 3. A Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés etuHome részére történő megküldésétől számított 14 napig visszaküldeni. A Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.
 4. A Fogyasztó írásban történő elállása esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.
 5. A Fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli.
 6. Az etuHome nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely az általa felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.
 7. A Fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.
 8. A visszatérítést az etuHome mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy a Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 9. Az etuHome a termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Fogyasztó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti a termék vételárát, a kiszállítási költséggel együtt.
 10. Amennyiben a Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti az etuHome elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a letölthető adatlap segítségével), vagy telefonon. Postai úton történő írásbeli jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogadjuk el. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a Fogyasztó az etuHome részére.
 11. A Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti az etuHome-ot a eu@etuhome.com email címen.
 12. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.
 13. A Fogyasztó köteles megtéríteni az etuHome ésszerű költségeit, ha Fogyasztó a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a felmondási jogát.

XII.   Elállási jog gyakorlásának a módja

 1. Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát az etuHome elérhetőségein jelezni.
 2. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátuma, emailen keresztül történő értesítés esetén az email küldésének ideje a mérvadó.
 3. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket az etuHome címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. Lehetőség szerint a terméket kérjük gyári csomagolásában, minden kiegészítő tartozékával együtt visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A Fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.
 4. Az etuHome nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely az általa felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
 5. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a Fogyasztó az elállási joggal.

XIII. Jótállás, szavatosság

A.   Kellékszavatosság

 1. Felhasználó a Webáruházat üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
 2. Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
 • kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás (jelen ÁSZF vonatkozásában: etuHome) számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
 • Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
 1. A Felhasználó választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
 2. Amennyiben a kijavítás, vagy kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, az etuHome tájékoztatja a Felhasználót ennek várható időtartamáról.
 3. Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a szíves figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
 4. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Webáruházat üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

B.   Termékszavatosság

 1. Ingó dolog (termék) hibája esetén a Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
 2. Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék árának a visszafizetését csak akkor kérheti, ha a javítás vagy a csere nem lehetséges.
 3. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 4. Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével az igény érvényesítésének a jogosultságát elveszti.
 5. A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.
 6. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 1. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
 2. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

C.   Jótállás

 1. Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Webáruházat üzemeltető vállalkozás jótállásra köteles, amennyiben a Felhasználó Fogyasztónak minősül.
 2. A jótállás időtartama:
 • 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év;
 • 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év;
 • 250 000 forint eladási ár felett 3 év.
 1. A fenti határidők elmulasztása jogvesztéssel jár. Kijavításkor a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.
 2. A jótállási határidő a fogyasztási cikk Fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
 3. Ha a Fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.
 4. A Fogyasztó az etuHome székhelyén, bármely telephelyén és a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti jótállási igényét.
 5. Amennyiben a jótállási jegy elektronikus formában kerül a Fogyasztó részére átadásra, az etuHome köteles a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát.
 6. A Fogyasztó részére elektronikusan átadott számla jótállási jegyként akkor fogadható el, ha tartalma megfelel a jótállási jegyre vonatkozó jogszabály előírásainak is. Az etuHome a jótállási jegy elektronikus úton való átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembe helyezését követő napon köteles.
 7. Ha az etuHome a jótállási jegyet elektronikus dokumentumként nem közvetlen megküldéssel adja át, hanem letöltést biztosító elérési cím formájában bocsátja azt a Fogyasztó rendelkezésére, akkor az elektronikus jótállási jegy letölthetőségét a jótállási idő végéig nem szüntetheti meg, a letöltési cím elérhetőségét biztosítania kell. Az etuHome a jótállási jegy elektronikus úton történő átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembehelyezését követő napon köteles.
 8. Jótállási igénye alapján a jogosult (jelen ÁSZF vonatkozásában: Felhasználó) választása szerint
 • kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek (jelen ÁSZF vonatkozásában: etuHome) - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
 • az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
 1. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 2. A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.
 3. Ha a 2. pontban meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során az etuHome részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában az etuHome köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, az etuHome köteles a Fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat 8 napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni.
 4. Ha a 2. pontban meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint, ha a Ptk. 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a Fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket az etuHome költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, az etuHome köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, az etuHome köteles a Fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat 8 napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni.
 5. Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény etuHome részére való közlésétől számított 30. napig nem kerül sor, - a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – az etuHome köteles a fogyasztási cikket a 30 napos határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, az etuHome köteles a Fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat a 30 napos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni.
 6. Az etuHome jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok a termék- és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik a Felhasználót.
 7. Az etuHome nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.
 8. Az etuHome nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.
 9. Ha a Fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az etuHome köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
 10. A jótállás megvonásával járhat, amennyiben a terméken végzett javítási, szerelési munkálatokat nem az azokat elvégezni jogosult, illetve szakképzetséggel nem rendelkező harmadik személy végzi és a hiba ennek következtében keletkezett. Garanciavesztéssel járhat továbbá, ha a terméken égés, törés, repedés vagy egyéb fizikai, látható sérülés van, illetve nem rendeltetésszerű használat (a termék gyári beállításait meghaladó teljesítményen történő használat, túlhúzás), szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza), a termék leírásában megadott paramétereket meghaladó mechanikai, elektromos terhelés, illetve egyéb, nem a célnak való felhasználás, helytelen tárolás, rongálás, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, elemi kár, természeti csapás, okozta a meghibásodást.
 11. A jótállás megvonásával járhat, ha a terméken található garancia címke megsérül, vagy eltávolításra kerül.

XIV. Szavatossági-, jótállási igény esetén történő eljárás

 1. Fogyasztó (jelen ÁSZF vonatkozásában: Felhasználó) és vállalkozás (jelen ÁSZF vonatkozásában: etuHome) közötti szerződésben a felek megállapodása a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseitől a Fogyasztó hátrányára nem térhet el.
 2. A Fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).
 3. Az etuHome köteles a Fogyasztó által bejelentett szavatossági vagy jótállási igényről jegyzőkönyvet felvenni. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.
 4. Kérjük, hogy a terméket úgy csomagolja be, hogy a szállítás során ne sérülhessen! A nem megfelelő csomagolásból eredő károkért felelősséget nem tudunk vállalni.
 5. Ha az etuHome a Fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – 5 munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Fogyasztót.
 6. Az etuHome a jegyzőkönyvet annak felvételétől számított 3 évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
 7. Az etuHome törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás, kicserélés időtartama meghaladja a 15 napot, akkor az etuHome köteles tájékoztatni a Fogyasztót ennek várható időtartamáról.

XV.   Panaszkezelés rendje

 1. Webáruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést kiváló minőségben, a Felhasználó lehető legnagyobb megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Felhasználónak mégis panasza adódna a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a Webáruház eu@etuhome.com email címére tudja elküldeni.
 2. Az etuHome a panaszt megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az etuHome a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel és annak egy másolati példányát megküldi a Felhasználónak.
 3. A panaszt az etuHome 30 napon belül írásban megválaszolja, a panaszt elutasító álláspontját megindokolja. Az etuHome a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi, és az azt ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

XVI. Hatósághoz, békéltető testülethez való fordulás joga

 1. Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint.
 2. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu
 3. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, amelyek elérhetőségeit itt találja.
 4. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a Fogyasztót megillető jogokkal és a Fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
 5. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.
 6. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybevétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva

Ezt követően a bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a Fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

 1. A Webáruházat működtető vállalkozást (jelen ÁSZF vonatkozásában: etuHome) a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a Fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.  

XVII.   Vegyes rendelkezések

 1. Az etuHome a teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. A közreműködő jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást maga követte volna el.
 2. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
 3. Amennyiben az etuHome a jelen ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy az etuHome egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a jelen ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
 4. Az etuHome és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

Budapest, 2021. március 1.